Jeszcze do 2020 roku Twoja firma ma szansę skorzystać z prawie 3 mld euro przeznaczonych na działania badawcze i rozwojowe. O tym, jak w kolejnym roku poszerzy się nasz budżet możemy więc zadecydować sami – wypełniając odpowiedni wniosek oraz wykazując się innowacyjnością a także dobrym planowaniem. Poniżej postaramy się zamieścić kilka podpowiedzi, które mogą okazać się pomocne w całym procesie.

Skompletuj supergrupę naukowców i zasięgnij zewnętrznych opinii

Wbrew krążącym wśród młodych naukowców przekonaniom granty na badania wcale nie pozostają poza zasięgiem zwyczajnego obywatela chcącego modernizować swój biznes. Na początku jednak nasz przedsiębiorca powinien zorganizować wokół swojego pomysłu zespół naukowców, którzy będą wyróżniać się nie tylko zapałem, ale również doświadczeniem na interesującym nas polu. Oni – w randze kierowników zespołów badawczych – także mogą składać wnioski o dotacje, jednak w naszej sprawie będą pełnili rolę projektantów nowatorskich i udogadniających rozwiązań technicznych.

Kiedy już powołamy sprawnie działającą ekipę, pozostaje nam dopracować koncepcję wniosku oraz jego formalne strony. Dużą uwagę powinniśmy zwrócić na kosztorys, tak aby nie był zanadto roszczeniowy i koncentrował się w minimalistyczny sposób na absolutnie kluczowych wydatkach. Jeśli wniosek będzie pierwszą tego typu inicjatywą, w której bierzemy udział, zdecydowanie warto zasięgnąć konsultacji z zewnętrznym podmiotem, dla którego zgłoszenia o granty stanowią rutynową część działalności.

Ile innowacji w innowacji?

Specjaliści pomogą nam dopilnować nie tylko wystrzegania się najczęstszych pomyłek eliminujących dokument z konkursu (takich jak choćby błędne daty), ale również skontrolują takie aspekty podejmowanej akcji jak kształt zespołu badawczego, język i stylistyka (a także często ortografia) skomponowanego przez nas tekstu. Prozaiczne błędy potrafią bowiem zadecydować o odmowie i negatywnych odczuciach członków komisji konkursowej. Oprócz powyższego profesjonalne firmy zajmujące się składaniem wniosków poddadzą też w wątpliwość merytoryczne podstawy przedkładanego przez nas zgłoszenia oraz krytycznie wypowiedzą się na temat istoty proponowanych innowacji. To zaś zaprowadzi nas do poprawek i dzieła bliskiego perfekcji.