DOFINANSOWANIE DLA FIRM I JEDNOSTEK NAUKOWYCH

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

  • na projekty badawczo – rozwojowe polegające na opracowywaniu nowego innowacyjnego produktu lub usługi
  • na budowę laboratoriów
  • na zakup gruntów, nieruchomości, środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych służących produkcji nowych innowacyjnych produktów
  • na ochronę własności przemysłowej (patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe)

JAK DUŻE DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ

Poziom dofinansowania z Unii na takie projekty waha się od 30% do 80% i jest zależny m. in. od takich czynników jak wielkość firmy czy jej lokalizacji.

NA CZYM POLEGA NASZE DORADZTWO

Choć każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, zawsze jednak w pierwszej kolejności weryfikujemy i oceniamy na ile projekt Klienta ma szansę na dofinansowanie unijne. W tym celu niezbędne jest co najmniej jedno spotkanie i omówienie projektu.

Takie spotkanie nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami czy kosztami po stronie Klienta.

W przypadku pozytywnej weryfikacji projektu ustalamy warunki współpracy i przystępujemy do pracy.

Pomoc ELJOT TECH polega m. in. na strukturyzacji prac badawczo – rozwojowych, skompletowaniu kadry badawczej i zarządczej. Przeprowadzamy badanie stanu techniki i określamy tzw. poziom gotowości technologicznej. Definiujemy ryzyka i zagrożenia w projekcie, a także parametryzujemy tzw. kamienie milowe projektu. Przeprowadzamy niezbędne konkursowe postępowania ofertowe zgodnie z odpowiednimi zasadami programowymi. Wykonujemy analizy rynku i opłacalności wdrożenia.

CENA NASZYCH USŁUG

Cena za przygotowanie wniosku o dofinansowanie unijne dla danych firm składa się z dwóch opłat: pierwsza płatna po podpisaniu umowy i druga, płatna tylko i wyłącznie w przypadku kiedy wniosek przejdzie pozytywnie ocenę i uzyska dotacje.

Wysokość opłat jest ustalana indywidualnie z Klientem.

Unijne dofinansowanie daje wiele możliwości przedsiębiorstwom

Dotacje unijne dla firm to ogromna szansa na szybki rozwój. Dofinansowanie umożliwia również zdobycie przewagi nad konkurencją zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. Początki są najgorsze, dlatego zaczynając przygodę w świecie biznesu konieczne jest posiadanie odpowiedniego kapitału. Potrzebne są środki, między innymi na zakup właściwego sprzętu, który pozwoli na świadczenie profesjonalnych usług. Zaznaczmy, że przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na rozwój swojej działalności gospodarczej z wielu programów. O dotacje unijne mogą starać się mikro i średnie firmy oraz duże koncerny. Staranie się o środki z zewnątrz to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chciałyby w szybkim tempie wdrożyć swoje plany w życie. Oferujemy profesjonalne doradztwo i kompleksową pomoc. Powierz staranie się o dofinansowanie z UE specjalistom!