Niezależnie od rodzaju firmy, którą chcemy prowadzić, bądź którą już prowadzimy, rozwój biznesu jest niesamowicie trudny bez dofinansowania dla firm, czy jednostek naukowych. W celu otrzymania takiej sumy pieniędzy, czy to na zakup gruntów, nieruchomości, czy innych wartości, niezbędne jest uzyskanie fachowej pomocy, którą zapewnić mogą jedynie specjaliści. Bez tego możemy odpaść z tego wyścigu już w przedbiegach. Jak uzyskać taką pomoc? Jak wygląda spotkanie w sprawie doradztwa co do dofinansowań? Na co powinniśmy być przygotowani? Poniższy poradnik odpowiada na wszystkie te pytania.

Kto z nas ma szansę na uzyskanie wsparcia finansowego z UE?

Wszelkiego rodzaju dotacje i dofinansowania w ramach funduszy europejskich są obiektem zainteresowania większości polskich przedsiębiorstw. Aktualnie jednak, wsparcie przewidziane do roku 2020 skierowane jest przede wszystkim na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ważnym celem EU jest również pomoc w rozwoju projektów z branży B&R (Badawczo-rozwojowych). Stałymi faworytami są również firmy i organizacje zajmujące się działaniami proekologicznymi, oraz takie, które na siedzibę swojej działalności wybrały obszary wsi. W praktyce oznacza to jednak, że dużo mniejsze szanse będą mieć biznesy starające się o wsparcie w ramach standardowego programu rozwoju firm. Dla takich podmiotów jednak przewidziane będą w najbliższym czasie inne środki pomocowe takie jak pożyczki, poręczenia, gwarancje. Jednak szczegółowe informacje na ten temat są zazwyczaj bardzo trudne do wyszukania, a wiele artykułów w Internecie podaje sprzeczne informacje. I tu właśnie przychodzi czas na skorzystanie z profesjonalnego doradztwa.

Czego możemy spodziewać się po spotkaniu?

Należy pamiętać przede wszystkim, że samo spotkanie doradcze nie jest płatne. W trakcie takiej wizyty, klient dowiaduje się, czy dofinansowania unijne dla firm są dla niego dostępne i jakie ma on na nie szanse. Projekt musi zostać szczegółowo omówiony i oceniony przez osobę znającą temat od podszewki. Dopiero, gdy założenia projektowe zostaną zweryfikowane pozytywnie, można przejść do dalszych działań i ustalić warunki, na jakich odbywać ma się współpraca. W przypadku, gdy wystąpią wątpliwości odnośnie naszego pomysłu na biznes, klient otrzyma porady i wskazówki w celu dostosowania takiego przedsięwzięcia – o ile problemem nie jest jego główne założenie (na przykład działalność, której nie wspierają fundusze europejskie).

Zdecydowanie warto jest skorzystać z takich porad i starać się o dofinansowanie na rozwój firmy. Wystarczy nadmienić, że na przykład w ramach programu „Szybka Ścieżka” do rozdysponowania jest ponad 2.8 miliarda złotych. Warto podkreślić, że pieniądze otrzymają rozwiązania najbardziej innowacyjne i takie, które nie doczekały się jeszcze swojej obecności na polskim rynku.