Podmiotów, które aktualnie zajmują się wspomaganiem budżetu naukowców prowadzących badania jest bardzo dużo. Zaczynając od ministerstw przez centra nauki i badań oraz fundacje, kończąc na organizacjach związanych z Unią Europejską. W świecie tak wielu możliwości warto jednak wiedzieć, jak uniknąć podstawowych błędów formalnych w wnioskach i zapewnić sobie odpowiednie środki na nasze badania.

Przede wszystkim poznaj swoją konkurencję

Finansowanie badań naukowych okazuje się być w zasięgu naszych rąk, jeśli tylko dobrze orientujemy się w planach badawczych i aktualnych dokonaniach innych zespołów naukowych. Dogłębne zorientowanie się w naszej dziedzinie pozwoli uniknąć ryzyka powielania tematów badań, co nie tylko pozostaje świadectwem ignorancji, ale także buduje złą opinię wśród decydentów. Znajomość własnego pola działań to podstawa.

Inną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, jest obecność naszych artykułów w najlepszych naukowych magazynach. Jeśli zawczasu zbudujemy solidny dorobek naukowy, osoby i organizacje dysponujące finansami dużo chętniej wesprą nas w kolejnych akademickich działaniach – choćby dlatego, że potrafimy zadbać o odpowiednią prezentację naszych wyników w świecie naukowym.

Liczy się zwycięski skład – nie paczka znajomych

Spora część zespołów badawczych starających się o finansowanie nie przestrzega jednej, podstawowej reguły. Skład wybranej przez nas grupy nie powinien opierać się na dobrych relacjach towarzyskich (choć nie jest to oczywiście przeszkoda), ale na skrupulatnym podziale poszczególnych części badań między osoby wyspecjalizowane w konkretnych niszach naszej dyscypliny. Dobierajmy zatem członków grupy ze względu na ich zainteresowanie naukowe i kompetencje, dzięki temu z miejsca poprawimy retorykę, ale i doniosłość pracy.

Poza tym, profesjonalne obsadzenie miejsc w zespole wprost przełoży się na kolejną istotną sprawę – zwięzłość listy wydatków. Osoba znająca się doskonale na swojej dziedzinie nie zamieni listy kosztów w spis mrzonek, a raczej ograniczy się tylko do tego, co niezbędne dla wykonania fachowej, akademickiej pracy. Grono osób decydujących o przyznaniu finansów z pewnością odwdzięczy się za rzeczowy rachunek i przychylnym okiem spojrzy na nasze starania. Błędy w obsadzie mogą nas również kosztować wiele na późniejszych etapach oraz przy rozliczeniach, warto zatem drobiazgowo dobierać wspólników.