Większości z nas dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej kojarzą się z budową dróg, mostów czy dopłat na szkolenia w ramach aktywizacji bezrobotnych. Trzeba jednak podkreślić, że takie granty dotyczą również młodych, obiecujących naukowców, u których na ścieżce kariery stanęła najpoważniejsza z barier – bariera finansowa. Co roku można składać wnioski o przyznanie pieniędzy na działalność rozwojowo-badawczą, o ile spełnia ona odpowiednie kryteria. Jakie są to kryteria? Czy kwalifikujemy się jako „młodzi naukowcy” Poniższy artykuł rozwieje wszelkie wątpliwości.

Młody naukowiec?

Jak sama nazwa wskazuje, projekt ma za zadanie w najskuteczniejszym możliwym stopniu przyznawać granty dla młodych naukowców, którzy mają wszelkie predyspozycje, by wieść prym w swojej dziedzinie. Według rozporządzenia Unii Europejskiej, by taka osoba została uznana za kwalifikującą się do projektu, nie może mieć skończonych 35 lat. Dobra wiadomość jednak dla „dojrzałych” pracowników naukowych jest taka, że jeśli rok, w którym staramy się o dofinansowanie jest rokiem naszych 35 urodzin, to wciąż istnieje szansa że załapiemy się na górny próg wiekowy kwalifikacji.

Co muszę osiągnąć?

Wybitny naukowiec to słowo bardzo ogólne i zawiera się w nim cała gama większych lub mniejszych zasług dla świata nauki, które mogą przyczynić się do uzyskania pieniędzy na dalszy rozwój naszych badań. Najważniejszym kryterium jest zatrudnienie. W momencie ubiegania się o unijne wsparcie, kandydat musi być zatrudniony w jednostce naukowej, która taki wniosek składa. Oprócz tego, potencjalny wspierany badacz musi wykazać się już jakimś dorobkiem naukowym, który obejmuje na przykład liczne publikacje w czasopismach naukowych. Żadna instytucja nie określa tu żadnej ścisłej liczby, natomiast z pewnością decyduje ilość, jakość oraz prestiż pisma, na łamach którego takie dzieła są publikowane. Oprócz tego, bardzo istotny jest udział w projektach badawczych, czy osiągnięcia w dziedzinie praktycznych zastosowań badań naukowych. Bardzo dobrze postrzegane są już dokonania takie jak własne wnioski patentowe oraz uzyskanie takowego patentu.

Praca musi mieć wartość

Możemy być wybitni w danej dziedzinie, jeśli jednak dziedzina ta została już wyeksploatowana, bądź niekoniecznie wnosi coś do życia państw UE, taki wniosek może zostać odrzucony. Bardzo istotne jest, by prowadzone badania miały realne przełożenie na potencjalne korzyści naukowe czy techniczne państwa, w których są one wykonywane. Wiedzę praktyczną doskonale dokumentuje chociażby zaświadczenie o udziale w profesjonalnych stażach, czy stypendiach zagranicznych. Z pewnością nie bez znaczenia będzie uzyskanie nagród czy wyróżnień, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym oraz międzynarodowym.

Najważniejsze

Pamiętajmy o odpowiednim wypełnieniu wniosków – to jest podaniu wszelkich danych osobowych niezbędnych do jego przyjęcia i dostarczeniu wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą mieć osoby przyjmujące wniosek. W tym wypadku najprostsze błędy mogą nas najwięcej kosztować.