Jest rzeczą oczywistą, że produktywność gospodarki w dłuższej perspektywie zależy od poziomu nauki, na jakiej może się ona oprzeć. Toteż jej rozwój leży w interesie nas wszystkich. Warto zatem korzystać z wszelkiego wsparcia, jakie jest w tym obszarze możliwe. Fundusze Europejskie otwierają wielkie szanse także przed młodymi badaczami. Adresowanych jest do nich kilka programów, które mogą znaczącą ułatwić prowadzone badania.

Konkretne pieniądze mają przynieść namacalne efekty

Duże możliwości otwiera przed młodymi naukowcami przyjęty na początku 2014 roku Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, który stanowi krajową implementację polityki spójności UE w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Wśród jego celów wymienia się się m. in. wsparcie podmiotów gospodarczych w sektorze innowacji i działań badawczych, a także podniesienie jakości badań naukowych i prac rozwojowych. W związku z tym, oprócz przedsiębiorstw, jego beneficjentami mogą być także uczelnie i naukowcy – studenci czy doktoranci, zainteresowani tym, by wyniki prowadzonych przez nich badań mogły trafić na rynek i potwierdzić w praktyce swoją wartość. I to właśnie jest zagadnienie, które wydaje się być kluczowe. Oprócz kolejnych uzyskiwanych w przyszłości stopni naukowych, stanowi to najlepsze potwierdzenie wysokich kwalifikacji badacza. Otwarty w ten sposób naukowy dorobek powoduje, że dana dziedzina będzie stała przed nim otworem – zwłaszcza w dążących do jak najlepszych efektów pracy firmach, nie spętanych taką siecią specyficznych hierarchii jak świat uczelniany.

Granty dla młodych naukowców, jakie oferuje POIR, to wsparcie zarówno dla projektów zespołowych, które prowadzone są na uczelniach czy w przedsiębiorstwach, jak i indywidualnych, tworzonych przez studentów, doktorantów i młodych doktorów. Składa się na niego szereg konkretnych programów. Jednym z nich jest np. FIRST TEAM, w ramach którego granty na zadania z zakresu badań i rozwoju przyznawane są pierwszym zespołom badawczym, jakimi kierują doktorzy legitymujący się tym stopniem nie dłużej, niż pięć lat. Pozwala on finansować trzyletnie projekty, przy czym okres ten może zostać przedłużony.

Masz ciekawy pomysł? To wspaniale, resztą zajmiemy się my

Program ten nie określa maksymalnego budżetu, średni oszacowano aż na 2 000 000 zł. By po nie sięgnąć, trzeba jednak przejść niezbędną procedurę konkursową, która rozpoczyna się od oceny formalnej i merytorycznej wykonanej przez ekspertów. Potem czekają nas jeszcze recenzja, a na koniec rozmowa z interdyscyplinarnym panelem ekspertów.

Widać zatem, że niezwykle ważne jest, by aplikujący naukowcy mieli głowy wolne od niezwiązanych z ich dziedziną formalności i zostali poprowadzeni taki sposób, ny mogli skupić się przede wszystkim na tym, w czym są specjalistami. Nasza firma, której pracownicy od wielu lat zajmują się pomocą w uzyskiwaniu dofinansowań unijnych, służy w tym zakresie skutecznym wsparciem.