Niestety, żaden rozwój nie dokonuje się sam z siebie. Jakiejkolwiek dziedziny by nie dotyczył, wymaga wielkiego nakładu pracy, a ponadto odpowiedniego finansowania, które pozwoli pracującym nad danym zagadnieniem naukowcom dogłębnie zająć się każdym jego aspektem. Choć duże pieniądze wydane na tym etapie niejednokrotnie mogą przynieść potem oszałamiające efekty, czy po prostu zysk dla każdej jednostki badawczej bądź przedsiębiorstwa, stanowią poważny wysiłek. Można jednak każde takie zadanie uczynić dużo łatwiejszym dzięki funduszom UE.

Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania?

Właściwe sformułowanie oczekiwań, jakie możemy jako społeczeństwo kierować do naukowców, wymaga pogodzenia różnych aspektów. Choć koniec końców, ich praca ma przynieść pożytek nam wszystkim, to jasnym jest, że priorytet bezpośredniej produktywności nie jest tym, co najbardziej sprzyja efektywności prowadzonych badań. Na efekty możemy więc poczekać. Pieniądze potrzebne są jednak od razu, więc warto sięgać po wszelką pomoc. Potrzeb jest tymczasem bardzo wiele i skorzystanie z każdego programu wymaga właściwego przygotowania. Jak zwiększyć szansę swojego wniosku?

Zacznijmy do samego tematu badawczego – musi być właściwie sprecyzowany. Od kwestii użyteczności rezultatów naszych prac ostatecznie nie uciekniemy – warto więc, żeby dotyczył on zagadnień przydatnych przemysłowi, biznesowi, czy innym obszarom. Od tego, jak odpowiemy sobie na pytanie o problemy rozwiązywane przez nasz projekt, może zależeć to, w jaki sposób będziemy chcieli podejść do organizacji jego wykonania. O granty można się ubiegać indywidualnie lub np. w konsorcjach. Skorzystanie z wiedzy czy infrastruktury, jaką mogą dysponować inne podmioty zainteresowane korzyściami z przyszłych rezultatów naszych prac, może być wielce pomocne i zwiększyć szanse aplikacji. Warto przy tym mieć na uwadze także to, jak istotna jest dziś mobilność międzynarodowa i interdyscyplinarność. Badania prowadzone w oparciu o tak szerokie zaplecze nie tylko zdolne są dostarczyć lepszych efektów, ale i pozwolić na wypracowanie potencjału przydatnego w przyszłości.

O skuteczności wniosku będzie decydowało wiele czynników

Każde starania o finansowanie badań naukowych oznaczają nie tylko starcie z gremiami, które będą opiniowały nasz projekt pod względem merytorycznym. Szereg przeszkód nie do przebycia dla osób pochłoniętych pracą nad swoją dziedziną stanowią także formalności. Nie można pozwolić, by pogrzebały one przedsięwzięcie potencjalnie mogące przynieść ważne efekty. Dlatego już na samym początku prac nad przygotowaniem wniosku warto skorzystać z usług naszej firmy, która specjalizuje się pomocy przy uzyskiwaniu dofinansowana z UE. Żadne zawiłości, ani te związane z przygotowywaniem wniosków, ani np. z rozliczaniem projektów, nie muszą zaprzątać głowy naukowca, który może zająć się w tym, w czym jest najlepszy.