Nasz Zespół

Nasz zespół to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno w instytucjach rządowych przyznających dofinansowanie jak i firmach konsultingowych. Na różnego rodzaju projekty pozyskaliśmy dla Klientów ponad 76 mln zł dofinansowania.

Ponadto współpracujemy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie własności przemysłowej oraz ekspertami technologicznymi.

Łukasz Jasek

Łukasz Jasek

Ekspert

Czytaj więcej

Łukasz Jasek ma kilkunastoletnie doświadczenie związane z funduszami unijnymi.

Od 2011 r. pracował w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na stanowisku kierowniczym i był odpowiedzialny za wybór projektów do dofinansowania oraz opracowywanie dokumentacji konkursowej.

Łukasz był wielokrotnie członkiem panelu ekspertów, który wybierał projekty badawcze i inwestycyjne do dofinansowania.
W latach 2016 – 2017 współpracował z firmą doradczą Ernst & Young jako ekspert ds. badań i rozwoju.

Od dwóch lat opracowuje wnioski o dofinansowanie w ELJOT TECH. Dla Klientów pozyskał   ponad 6 mln zł.

Przemysław Paczos

Przemysław Paczos

Ekspert

Czytaj więcej

Przemysław Paczos ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych projektów finansowanych ze środków europejskich.

Do 2016 r. był szefem zespołu ds. Programów BRIdge w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, i był odpowiedzialny za opracowanie instrumentów publiczno-prywatnych, typu Venture Capital i funduszy zalążkowych mających na celu zwiększenie komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Przemysław jest ekspertem w zakresie finansów i księgowości projektów finansowanych ze środków unijnych, zajmuje się konstruowaniem projektów i komercjalizacją technologii dla Klienta.

W ELJOT TECH wspiera przedsiębiorców w realizacji innowacyjnych projektów finansowanych z funduszy unijnych dla których pozyskał ponad 40 mln zł.

Katarzyna Kamińska

Katarzyna Kamińska

Ekspert

Czytaj więcej

Katarzyna Kamińska od 10 lat wspiera naukowców oraz przedsiębiorców w komercjalizacji wyników badań i w tworzeniu innowacyjnych projektów. Doświadczenie zdobywała w prywatnym funduszu typu seed/venture capital, w Banku Światowym, w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  w firmach z sektora prywatnego, a także w ramach własnej działalności gospodarczej.

Jako członek komitetów inwestycyjnych oraz zespołów eksperckich była odpowiedzialna za selekcję i ocenę innowacyjnych projektów. W ramach pracy w MNiSW współpracowała ze Stanford University oraz University of California, Berkeley, przy tworzeniu programu Top 500 Innovators – dot. komercjalizacji wyników badań, adresowanego do naukowców i brokerów innowacji. Uczestniczyła również w procesie badawczym, mającym na celu wprowadzenie samochodów elektrycznych na polski rynek.

Doprowadziła do pozyskania dofinansowania dla różnych podmiotów w wysokości ponad 30 mln zł.