Invest Construction

Invest Construction: Uprawnienia budowlane - testy


Uprawnienia budowlane testy

Zadania inspektora są niezwykle obszerne. Może on na przykład kazać kierownikowi budowy wykonać poprawku wadliwych robót oraz powtórne wykonać nieprawidłowo zrobione roboty budowlane. Oczywiście, jeżeli uzna to za konieczne ma prawo nakazać, aby roboty budowlane zostały wstrzymane (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Takie sytuacje mają miejsce, jeżeli kontynuacja robót może spowodować zagrożenie, doprowadzić do niezgodności z projektem bądź pozwoleniem na budowę. Reasumując, inspektor jest osobą, której zaleceń oraz nakazów musi słuchać kierownik budowy. Jednak najważniejszym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest dbanie o interesy inwestora.

Invest Construction
ul. Spółdzielcza 2
19-200 Grajewo
podlaskie
Tel.: 515870249